De vină este ţărişoara meaaa!

Cererea Asociaţiei 21 Decembrie 1989” de a i se preda, printre altele, documentele cunoscute sub numele de Dosarele Revoluţiei, cele două greve ale foamei la care s-a supus Teodor Mărieş şi marcarea a două decenii scurse de la Proclamaţia de la Timişoara au reaprins disputele în legătură cu decembrie 1989.

A fost revoluţie? A fost lovitură de palat? Şi una, şi alta? Cine şi la ordinul cui a tras în oameni? Cine, cât şi cum  a manipulat în acele zile o naţiune, ba chiar şi presa internaţională? Cine şi câtă răspundere poartă pentru moartea atâtor oameni?

Nu sunt convins că desecretizarea, atât de târzie, a documentelor armatei va aduce răspunsuri clare  la toate întrebările ce ne frământă de atâţia ani. A trecut prea multă vreme şi prea multe mâini au avut timp să intre în aceste pagini şi să le reorganizeze pentru a fi siguri că ni se oferă adevărul integral. Dar căutarea adevărului trebuie făcută.

În general, cei ce s-au constituit în puterea politică imediat post-decembristă, continuă să nege, (unii – extrem de vehement) că decembrie 1989 a fost şi altceva decât revoluţie. Totuşi, în 2006 apărea o analiză surprinzătoare, în opinia mea. Surprinzătoare mai ales  prin cinism. Ni se spunea – sigur, mai mult la nivel teoretic – cine şi de ce a trebuit să conducă ostilităţile şi de ce erau asemenea oameni îndrituiţi să o facă.

Punctul central al analizei era ideea că numai reconcilierea naţională poate scoate ţara din blocajul în care se eternizează. Aşa este, numai că, mi s-a părut de respins argumentul potrivit căruia  nişte oameni ar fi fost aleşi de vreo providenţă istorică să administreze schimbarea regimului.

Din perspectiva analistului respectiv, un proces al comunismului ar fi de dorit, dar nu şi o candamnare a comunismului – ce să mai vorbim de vinovăţiile  personale şi condamnarea lor? Nu tocmai acceptabilă nici această abordare. Ştim că, atunci când se folosesc vinovăţiile colective, nimeni nu mai e vinovat de nimic. Trucul e vechi.

Cinismul mi s-a părut prea sfidător. Invitaţia la reconciliere naţională pe criterii stabilite doar de uniiinacceptabilă. Am publicat atunci, în Ziua, un articol în trei părţi, intitulat De vină este ţărişoara meaaa!

Îl postez aici, fiindcă, în cei aproape patru ani de la tipărirea lui, nu s-a schimbat nimic esenţial în discursul celor ce ne transmit că tot ce aşteaptă de la noi este o recunoştinţă aproape necondiţionată.

Chiar şi atunci când este pe deplin meritată, recunoştinţa nu poate exclude demersul critic. În cazul acelui tragic decembrie 1989, verificarea adevărului este un demers fără de care atât de invocata reconciliere naţională nu va începe curând.

 

 

 DE VINĂ ESTE ŢĂRIŞOARA MEAAA!

 I. Băi, victimelor, ia ieşiţi voi în stradă

Concluzia unei analize dedicate dizarmoniei sociale ce răvăşeşte ţara sună fără nici un echivoc: “Destinul european al României nu poate fi construit nici de fostele victime şi nici de foştii călăi, nici de nepricepuţi şi nici de nenăscuţi. Sarcina construcţiei trebuie şi poate fi asumată doar de o societate românească împăcată cu sine.”

Ce nu spune autorul analizei este că în aceşti 17 ani, destinul României a fost frământat tocmai de pălmuţele multor foşti călăi, de lăbuţele multor bursuci ambiţioşi din linia a doua a terorii ideologice şi de opinteala multor traseişti politici. Despre contribuţia nenăscuţilor, mă abţin să comentez.

Ni se reaminteşte că în 1989 în România ar fi avut loc o revoluţie. Fals. Doar cei aflaţi în spatele loviturii de palat şi profitorii actului de iluzionism prin care oamenii au fost împinşi în stradă – unde să fie sacrificaţi pentru a da loviturii de palat aerul unei revoluţii – mai susţin azi această teză. Dar să acceptăm, de dragul discuţiei, că analistul are dreptate. Iată cine, de ce şi cum a făcut revoluţia:

“Pe plan intern revoluţia română, ca orice revoluţie, nu putea fi condusă decât de elitele sistemului comunist ajunse la concluzia că sistemul nu mai poate supravieţui (ca atare şi în competiţia cu rivalul capitalist) şi nici nu se poate reforma.”

Ideea că orice revoluţie, de la cea franceză la cea cubaneză, este opera elitei sistemului ce trebuie să moară e de Guiness Book, secţia “Sinucigaşi fără moarte”. Practic, cui trebuie să-i mulţumească românii pentru “revoluţia” cu pricina? Limpede:

“Căderea vechiului regim şi soluţia schimbării lui cu un altul fundamental diferit au venit, aşadar, nu de la victimele totalitarismului comunist, ci de la ‘copiii’ călăilor care s-au dezis şi de modul de gândire, şi de crimele ‘părinţilor’ lor politico-ideologici. Lor li s-au adăugat şi câţiva ‘bătrâni pocăiţi’ ori persoane care reflectau zicala ‘cine nu este comunist până la treizeci de ani nu are suflet, iar cine rămâne comunist după aceea nu are minte’.”

Numai că, pregătită şi instrumentată de elita comunismului, lovitura de palat televizată drept revoluţie nu a adus un regim fundamental diferit. A adus doar un regim capabil să mimeze statul de drept – începând cu tiranicidul de la Târgovişte travestit în proces – şi să îndepărteze cât mai mult momentul în care instituţiile statului de drept să-şi intre în… drept.

Cum este posibil ca revolta victimelor unei dictaturi să nu joace chiar nici un rol într-o revoluţie rămâne de înţeles numai foştilor activişti UASCR, lectorilor de la Ştefan Gheorghiu şi gânditorilor de la CEPECA. În opinia analistului, “revolta victimelor” şi  “vigoarea contestării” nu au determinat în nici un fel sfârşitul dictaturii. Concluzia:

“De aceea, a te lupta acum cu colaboratorii săi nepurificaţi prin revoluţie este egal cu a te lupta  cu fantomele; a te lupta cu liderii revoluţiei este egal cu a nega însuşi programul sau semnificaţia mesajului ei.”

Nu înţeleg ce ar fi atât de nepotrivit să lupţi cu cei al căror program unic a fost îndepărtarea lui Ceauşescu şi a camarilei sale doar spre a le lua locul. Cum nu înţeleg de ce ar trebui respectat mesajul acelei cacealmale tragice, de acum 17 ani, atâta vreme cât el a fost “Băi, victimelor, ia ieşiţi voi în stradă şi lăsaţi-vă împuşcate de teroriştii noştri revoluţionari, că şi aşa sunteţi morţi, iar revoluţii numai noi ştim cum, de ce şi când să înfăptuim. Hai, marş în istorie!”

II. Capitalism respectuos pentru drepturile omului

Analiza la care mă refer ne spune ce a fost comunismul românesc şi ce a dorit drăguţul de el să realizeze – fie pe când era domnişoară (dictatură atroce), fie pe când s-a deghizat în revoluţie, trăgându-şi boneţica de revoluţionar peste chipiu. Citez: “Comunismul din România nu a fost doar de producţie ruso-sovietică, ci a avut şi explicaţii naţionale. Totodată el a transformat, cu bune şi cu rele, societatea românească, pregătind-o, fără să vrea, desigur, pentru un alt tip de capitalism: capitalismul modern – civilizat, democratic şi respectuos pentru drepturile omului. Revoluţia a vizat un atare obiectiv şi nu reabilitarea lumii celor pe nedrept victimizaţi de comunism.” 

Că lovitura de palat nu a vizat reabilitarea victimelor comunismului (după socoteala mea, cam un popor întreg minus câteva sute de mii de lepădături; de import şi indigene), e adevărat, dar că ne-am procopsit cu un “capitalism modern – civilizat, democratic şi respectuos pentru (sic!) drepturile omului” este o enormitate demnă de laboratoarele niciodată închise ale propagandei comuniste.

Potrivit analistului, dacă România nu se află încă unde ar trebui să se afle  (deşi, vezi bine, condiţiile au fost pregătite cu grijă atât de comunism, cât şi de avangarda lui – lovitura de palat din 1989), lucrurile se datorează unui număr de “trei specialităţi româneşti: dezbinare, divagare şi defazare.” Specialităţile cu pricina există cu deasupra de măsură, dar este interesant în ce direcţii aruncă analistul pisica moartă.

Interesant, dar nu de mirare, atâta vreme cât analistul nostru consideră că diferenţa între bine şi rău este arbitrară. Citez: “Orice abordare a lucrurilor din perspectivă morală, în ultimă instanţă arbitrară, dintre bine şi rău – este de natură să dezbine.” Ce nu este, probabil, de natură să dezbine este amoralitatea ori imoralitatea, nu? A include ori a da prioritate absolută perspectivei morale în orice demers constituie o naivitate. Dar a exclude permanent perspectiva morală din orice demers politic şi social este o crimă.

În viziunea analistului, o categorie importantă de vinovaţi pentru troika dezbinare, divagare, defazare  este cea constituită din acei disidenţi loviţi de o “inadaptabilitate la orice tip de ordine (şi azi tot ‘disidenţi’ sunt punând incapacitatea lor de integrare pe seama societăţii.)” Iată-ne în 2006 exact unde eram imediat după Piaţa Universităţii.

Deci, nu complotiştilor de palat le datorăm dezastrele sociale de azi, ci inadaptabilităţii Doinei Cornea la România – Societate pe acţiuni PDSR; nu parlamentului duduind de securişti, informatori şi propagandişti, ci inapetenţei lui Radu Filipescu pentru oligarhii financiare; nu ‘tehnocraţilor’ produşi de UASCR, Ştefan Gheorghiu ba şi de Şcoala de Securitate de la Băneasa, ci inadaptabililor Dan Petrescu, Viorel Padina ori Gheorghe Braşoveanu; nu regimentelor de navetişti politici (dimineaţa pedeserişti, la prânz – pedişti, după amiaza ţărănişti, iar spre seară din nou pedişti ori liberali cu înclinaţii umanisto-conservatoare), ci decenţei unor Ionel Cană, Vasile Paraschiv, Marian Celac ori Gabriel Andreescu.

A te fi opus dictaturii comuniste nu te califică automat pentru un rol de frunte în societatea post-comunistă. Dar convingerea arogantă a foştilor trepăduşi de stat şi de partid că mai ales ei sunt cei ce pot integra România în Europa şi în restul lumii, iar ceilalţi sunt doar vinovaţi pentru dezbinarea, divagarea şi defazarea ce încetinesc acest proces este grotescă.

III. Replierea, reşaparea  şi reanimarea 

Cum pot fi diminuate dezbinarea, divagarea şi defazarea ce ţin pe loc România? Analistul oferă reţete ce-i pot pune pe gânduri chiar şi pe cei dispuşi să-i dea credit. Referindu-se la condiţiile în care operează societatea, mesajul analistului este  “soluţia ultimă îmi pare a fi reconcilierea.”

Interesant, dar nu prin noutate, ci prin consecvenţă. Prin tipul de  soluţie ce a fost sugerat de la bun început de autorii loviturii de palat şi de camarila organizată în jurul lor: “evitând dezbinarea şi divagarea pe teme legate de trecut.” Aşa ne întoarcem la imoralitatea excluderii perspectivei morale dintr-un proces politico-social.

Pentru a intra în lume, tot ce are de făcut România este să şteargă cu buretele orice “amintiri neplăcute”, cum le numeşte un analist de aceeaşi sorginte cu cel comentat aici. Fleacuri precum Gherla, Aiud, Canal, beciurile şi dulapul de bătut din Rahova, plutoanele de execuţie, înscenările judiciare, exproprierile, înfometarea, teroare ideologică, polţia politică trebuie scoase din discuţie. De ce? Cauzează reconcilierii.

“Un proces în care condamnarea este ştiută de la început este o farsă.” Interesant. Inclusiv procesul de la Târgovişte? Dacă da, de ce li s-a adăugat, cu grăbire, analistul celor cu farsa? “După cum tot farsă este procesul organizat de călăi.” Da? Interesant. Atunci, de ce li s-a alăturat după 1989 analistul celor ce-i demascau pe ţărănişti şi liberali? Probabil, tot de dragul reconcilierii.

“Un proces în care judecă victimile este, însă, o farsă.” Nici o grijă. Ajunşi la putere, cei ce se considerau reprezentanţi ai victimelor comunismului s-au mâncat între ei şi au adus în fruntea guvernului un personaj hilar şi, după anumite informaţii, uşurel informator al Securităţii. O reconciliere mai profundă nici că se putea!

Dar ce îl doare, cu adevărat, pe analistul nostru rămâne altceva: “Un proces al comunismului este necesar tocmai spre a stabili caracterul vinovăţiilor şi a le ierarhiza. El este altceva decât procesul comuniştilor şi decât condamnarea comunismului.” Deci, dacă pe vremuri o semnam şi o dădeam anonimă, azi suntem liberi să judecăm, dar nu se cuvine să condamnăm. De ce? De dragul reconcilierii.

În fapt, spre a avea vreo semnificaţie şi a se dovedi durabilă, o reconciliere precum cea în discuţie nu poate fi oferită de călăi ori de urmaşii lor ideologici. Ea trebuie să vină din partea victimelor. Cei care, în decembrie 1989, au scos “prostimea” “la revoluţie”, au încercat impunerea unei reconcilieri prin dictat. Şi dictatul este tot la ce se pricep. Ba nu, greşesc – se pricep şi la diversiune.

Aşa cum am mai spus, dezbinarea, divagarea şi defazarea există. Dar mai există şi o altă treime, nici ea tocmai sfântă – replierea, reşaparea şi reanimarea. Ea a controlat schimbarea. Mi s-a reproşat cândva că, foarte curând după decembrie 1989, am scris “Mă tem că, în decembrie 1989, românii au ieşit din casă revoltaţi, au ajuns în stradă revoluţionari şi au intrat în istorie fraieri.” Analiza la care m-am referit nu-mi dă motive să cred că m-am înşelat. Dimpotrivă.

Dacă proiectele în care au încremenit unii sunt dezbinarea, divagarea şi defazarea, distinşi analişti şi actori politici sunt încremeniţi în proiectul “Fă-mă, măi dragă, şi parlamentar european.” Cum altfel? Ne-am cunoscut la complot, ne-am luat la revoluţie, ne revedem la Bruxelles.

Revenind la chestiune, adică la România, cine e de vină? Cred că băieţii de la Fără Zahăr au dat un răspuns aproape corect: “Vinovată-i România,/De vină este ţărişoara meaaa!”

Reclame

Etichete: , , , , , , ,

42 răspunsuri to “De vină este ţărişoara meaaa!”

 1. Cănuţă Says:

  Fara gluma. Eu nu sint de pe aici, pot sa stiu cine e canalistul ala?
  Pentru ca unele argumente aduse sint de toata jena, ca sa nu zic alta vorba.
  Mare canalie!

 2. Dorin Tudoran Says:

  @ Cănuţă

  V-ar mira sa aflati ca este vorba despre distinsul Europarlamentar Adrian Severin?

 3. Marcel Says:

  „Comunismul din România nu a fost doar de producţie ruso-sovietică, ci a avut şi explicaţii naţionale.” – probabil ca analistul se refera la popularitatea pe care o avea in perioada interbelica Partidul Comunist din Romania.
  „pregătind-o, fără să vrea, desigur, pentru un alt tip de capitalism: capitalismul modern – civilizat, democratic şi respectuos pentru drepturile omului” – cu alte cuvinte, comunistii au pregatit in laboratorul Europa de est, o metamorfoza a ‘capitalismului’ . In reclamele la noul produs vor zambi actori civilizati, democrati si respectuosi pentru drepturile omului. Fara sa vrea, desigur.

 4. antonie popescu Says:

  Adrian Severin e un vechi Tovaras!
  Deseori tovarasii apa vopsiti.
  El a putut reinventa si apa poate spune orice; n-are nici o noima!

 5. Cănuţă Says:

  In cazul asta nu ma mai mir de argumentele aduse.
  Ajunge sa spui bursucul otravit si ti se blocheaza tastele.

  Oricum, e de tot hazul argumentarea pentru cine ar fi facut Revolutia; sau ca normal ar fi doar procesul comunismului si nu al comunistilor.

  Bursucul otravit e un specimen ceva mai spalat decit eroul zilelor in curs, dl general Voicu.

 6. mihai rogobete Says:

  Când au aruncat zarurile în Rubicon din cutia cu discuţiile Pandorei, abia-şi terminaseră de articolat (,) ca feaua, antica terinca din lac în ţup. Cu tupeul totuşi procontra erau pe bună dreptate mai cunoscuţi pe de rost chiar decât Mistreţul cu colţ de Moby Dick, dintr-o scuipiciune coincidentală care ne-a tot lăsat cu ochii-n pendulă. Eram toţi degeaba – s-a cam zis într-o frază mai crăcănată – prin ţară. A fost sau n-a fost, în afinităţile lor erectile ne-au arătat ei ce-s alea dreptate şi libertate-n paranteze de manipulabilitate şi democraţie fudul-originală. Procesul procesului, mai întâi, să le jupuim belitoarea, dacă bulăul vrea-va să-i rabde!
  Până când?

 7. mariusmioc Says:

  Sînteţi cam superficial cînd afirmaţi: „În general, cei ce s-au constituit în puterea politică imediat post-decembristă, continuă să nege, (unii – extrem de vehement) că decembrie 1989 a fost şi altceva decât revoluţie”.

  Nu doar cei care s-au constituit în puterea politică postdecembristă au negat că decembrie 1989 a fost altceva decît revoluţie. Şi opozanţii lor principali au negat asta, cu vehemenţă. De pildă, Proclamaţia de la Timişoara afirmă: „A fost o revoluţie făcută de popor şi numai de el, fără amestecul securiştilor şi activiştilor. A fost o revoluţie spontană şi nu o lovitură de stat” http://www.societateatimisoara.ro/proclamatia-de-la-timisoara/

  A pretinde că doar Iliescu şi susţinătorii acestuia afirmă caracterul de revoluţie autentică a evenimentelor din decembrie 1989 înseamnă fie ignoranţă, fie lipsă de onestitate intelectuală.

  Pe de altă parte, teoria opusă a regizării revoluţiei a fost răspîndită energic inclusiv de către cei aparţinînd puterii instalate în decembrie 1989. Ziarul „Azi”, care era ziar OFICIAL al partidului FSN, încă din 1990 (dar după alegerile de la 20 mai) susţinea teoria lui Ceauşescu a agenturilor străine, cerînd ca Procuratura să-l ancheteze pe Laszlo Tokes pentru morţii de la Timişoara („Azi” 9 decembrie 1990).
  Tot teoria agenturilor străine o susţinea şi Sergiu Nicolaescu, care a pretins că România în decembrie 1989 s-a confruntat cu o invazie de turişti străini, susţinut şi de puiul de cominternist Petre Roman, care spune că a primit informaţii de la Virgil Măgureanu.

  Raportul SRI din 1994, făcut de Măgureanu (a cărui apartenenţă la puterea politică imediat postdecembristă nu poate fi contestată) deasemenea susţine teoria lui Ceauşescu a agenturilor străine. http://mariusmioc.wordpress.com/2008/11/23/raportul-sri-din-1994-despre-revolutie-de-pe-vremea-lui-virgil-magureanu/

  Explicaţia acestei atitudini cred că se găseşte în complicitatea unor persoane din puterea instalată în decembrie 1989 cu criminalii din acea perioadă. Poporului trebuie să i se dea totuşi o explicaţie cu privire la „cine a tras în noi” şi atunci se aruncă vina pe agenturile străine, ţapi ispăşitori convenabili, pentru a se scoate basma curată adevăraţii criminali, care sînt români. Dacă nu mai e „politic corect” să arunci vina pe unguri, că acum sîntem aliaţi în NATO, se aruncă vina pe ruşi.

  • Dorin Tudoran Says:

   @mariusmioc

   1. Daca ati putea renunta la catalogari („sunteti un om superificial cand…”), ar ajuta dialogului;

   2. Timisoara a fost un lucru, Bucurestiul – altceva. In amestecul de revolutie + lovitura de palat, la Timisoara a fost mult mai multa revolutie decat la Bucuresti; la Bucuresti – mult mai multa lovitura de palat. Asta nu rapeste nimic din eroismul celor iesiti, revoltati, in strada, sa faca o revolutie. Faptul ca au fost manipulati, nu le rapeste din merite. Raman la opinia ca oamenii au iesit, mai peste tot acolo unde au iesit, in strada revoltati, dar revolta nu a fost lasata sa ajunga la stadiul de revolutie, fiind deturnata de o lovitura de palat.

   3. Nu ma amestecati cu alde’ Sergiu Nicolaescu si teoria agenturilor. Nici cu Petre Roman. Ideea ca in Romania s-ar fi aflat in acel moment intre 50.000 si 60.000 de agenti straini este ori o tampenie, ori o inventie a … serviciilor romanesti. Cate localitati cu populatie de 50.000 de locuitori exista in Romania? Un asemenea numar de „extraterestri” este foarte vizibil. Nu bagi intr-o tara ca Romani 50.000 de agenti si nu-i vede mai nimeni. Nu bagi, prin excursii cu ONT-ul! – 50.000 de „turisti” care nu mai ies pana nu se intampla „revolutia”…

   4. Prezenta reprezentantilor agentiillor straine de informatii a fost, inclin sa cred, in sensul pomenit de curand de Ion Iliescu: evident ca erau prezenti (cu asta se ocupa serviciile de informatii externe) sa vada, sa analizeze, sa raporteze etc., dar nu sa FACA O REVOLUTIE in Romania, sa darame un regim politic.

   5. Ce nu este convenabil sa se recunoasca este – inclin sa cred –ca Armata (institutia atat de iubita in sondajele romanesti; alaturi de… Biserica Ortodoxa) a tras, mai abitir ca Securitatea, in populatie. Va fi fiind un adevar extrem de dureros, dar daca documentele vor indica asa ceva, va trebui sa acceptam ca, vai!, Armata a fost manipulata si a tras in oameni nevinovati.

   6. Da. Complicitatile sunt evidente.

   7. In concluzie, timisorenii si cei cu lovitura de palat au sustinut ideea revolutiei pure din motive CU TOTUL diferite, dle Mioc. Unii stiau ca s-au sacrificat, ceilaltiu – stiu ca au manipulat si sacrificat.

 8. Riddick Says:

  Trebuia o revoluţie Patrick Henry – style. Too bad… Se pare că vom vedea aşa ceva în SUA, cât de curând.

 9. lucian burjuiul Says:

  Intradevar de actualitate. Tin bine minte niste figuri de la revolutia in direct – niste oameni de pe strada care au ajuns si ei in fata camerelor de la televiziune. Altii decat cei care au confiscat puterea : Iliescu, Roman, Voican, Mazilu, Dan Iosif, Nicolaescu, Caramitru, Magureanu.. (desi confiscare e pretentios atata timp cat era deja hotarat scenariul asta. La televizor am vazut doar ce trebuia sa vedem…).

  Niste indivizi din popor care faceau figuratie. Am remarcat ca dupa „emisiunea Revolutia in direct” ca acesti indivizi nu au mai iesit in fata, n-au aparut prin guvernele FSN, PDSR… reprezentantii din popor s-au pierdut pe drum. Au fost in locul potrivit la timpul potrivit dar nu jucau la echipa potrivita sau nu s-au prins indeajuns de repede ca oportunismul e viitoarea politica de stat a Romaniei. Probabil ca li s-a dat si lor un lucru de facut, intr-un birou… ceva care sa le consume resursele si amintirile.

 10. lucian burjuiul Says:

  Iar figuratia a fost si ea de doua feluri: a) „expandable” (cei de care vorbeam prima oara) si b) „useful” (Nicolaescu, Caramitru…cei care dadeau oarecare cursivitate fenomenului). Si unii si altii tot figuratie au facut. Cred eu ca ca tipul b – figurantii folositori au inteles (sau nu) despre ce e vorba si au acceptat complicitari rolul din care au avut evident de castigat.

 11. mariusmioc Says:

  Dorin Tudoran, aveţi dreptate legat de unele expresii nepotrivite din mesajul meu, eram sub influenţa discuţiilor cu nişte poeţi din blogosferă.
  Aş adăuga nişte observaţii: imediat după revoluţie, noii cocoţaţi la putere erau dispuşi să recunoască că n-au avut un rol prea mare la răsturnarea lui Ceauşescu. Silviu Brucan spunea în ianuarie 1990: „Dacă un complot ar fi fost într-adevăr organizat cu participarea Frontului şi a armatei, atunci noi, conducătorii Frontului, am fi fost primii să ne lăudăm cu aceasta de la început”, recunoscînd că n-au avut nici o acţiune serioasă pentru îndepărtarea lui Ceauşescu.
  Generalul Militaru, la rîndul său, explica că folosirea ce către dînsul a expresiei „Frontul există de 6 luni” înseamnă doar că a auzit la „Europa Liberă” scrisoarea lui Alexandru Melian semnată Frontul Salvării Naţionale, care n-are nici o legătură cu FSN înfiinţat în decembrie 1989, de aceea voia folosirea altei denumiri. http://wp.me/pjejF-1GW
  După apariţia Proclamaţiei de la Timişoara, care-i contesta pe emanaţi tocmai pentru că n-au prea contribuit la răsturnarea lui Ceauşescu (revoluţia a făcut-o poporul, activiştii şi securiştii n-au contribuit), a început să se răspîndească teoria unui complot anticeauşist care a luat treptat proporţii mitice, deşi pe baza unor declaraţii deseori contradictorii. Prin acest complot emanaţii îşi legitimau puterea, afirmau, deşi indirect, că au avut o contribuţie esenţială la răsturnarea regimului.
  De ce nu s-a găsit dosarul de securitate a lui Ion Iliescu? Eu cred că marea taină a acestui dosar e tocmai lipsa unor acţiuni serioase de opoziţie la Ceauşescu. Chiar dacă or fi existat întîlniri cu Măgureanu sau Militaru, nu s-a pus la cale acolo nimic concret.
  În 1983, la 5 ani după trecerea sa în rezervă deconspirat ca spion sovietic, după cum zice Pacepa, Militaru îl scria lui Ceauşescu un memoriu în care se milogea să fie reprimit în armată, asigurîndu-l de „profund respect şi nemărginită consideraţie”.

 12. mariusmioc Says:

  Scuze, Militaru nu a fost trecut în rezervă decît în 1983. În 1978, cînd a avut loc episodul prezentat de Pacepa, a fost doar detaşat la Ministerul Construcţiilor Industriale, dîndu-i-se de înţeles că poate fi oricînd rechemat în armată.

 13. Virgil Says:

  Buna dimineata,

  Domnilor sincer sa fiu nu prea cred in teoria revolutiei din 1989. Mai degraba in teoria lovirutie unde revolta oamenilor a fost sa spunem un pic indusa (de cine e cam greu de nominalizat) peste care s-a suparapus lovitura de stat a esalonului doi al conducerii statului format din politruci si mai ales securisti. Asta nu impieteaza cu nimic la adresa celor ce si-au dat viata atunci (desii multi dintre ei au murit din greseala in sensul ca debandada indusa voit de armata si securitate a dus la accidente daca nu cumva a fost cu intentie Otopen,USLA samd)

  Domnule Tudoran. imi place la „nebunie” expresia „românii au ieşit din casă revoltaţi, au ajuns în stradă revoluţionari şi au intrat în istorie fraieri”

  • victor L Says:

   @ Virgil,
   iar unii ca tine au iesit din casa doar in 23 decembrie.
   Au vazut urme de gloante pe zidurile unor cladiri si s-a intors scirbiti/edificati acasa. (Recunosti marturisirea?)
   Acum da lectii teoretice despre Revolutie.

 14. Liviu Antonesei Says:

  @) Virgil

  Intr-un interviu din toamna anului 1990, la intrebarea daca in decembrie anul precedent a fost vorba despre un complot sau o revolta spontana, regretatul Al. Paleologu mi-a dat, probabil cel mai bun raspuns: A fost o revolta spontana, numai ca spontaneitatea a fost puternic stimulata!

 15. A. Panaitescu Says:

  D-le Tudoran va recomand un articol care ar putea sa va dea o alta perspectiva asupra istoriei. D-voastra tot incercati sa explicati prezentul privindu-l printr-un tub lung avand unul dintre capete (exact cel la care va aflati d-voastra) in trecut. Problema este ca tubul la care ati pus ochiul nu e rectiliniu, iar efectul de periscop e distorsiont (si deci dificil de interpretat corect) de catre neregularitatile si singularitatile din zonele de curbura (istorica) ale tubului. Articolul pe cate vi-l propun spre lectura AICI (si care vorbeste despre un tunel, este tot ca un tub dar prin care se priveste dinspre prezent spre trecut. Imaginile sunt mult mai clare si perspectiva este alta. Aruncati o privire si incercati sa intelegeti. Cu deosebit respect.

 16. mitza oportunista Says:

  D-le Tudoran ,ce parere aveti despre evenimentele
  curente din RO …in special „cazul Voicu „se merge
  spre o directie buna ,ori ramine tot o…
  „mashamulizare „(cuv.- d-tale )…perpetua !
  Oare domnul pres, Basescu poate invinge monstrii??
  E mai bine daca „declarati „specific aceasta perspectiva
  Mitza

 17. Vasile Gogea Says:

  @Liviu Antonesei
  „A fost o revolta spontana, numai ca spontaneitatea a fost puternic stimulata!”
  Sunt perfect de acord, daca aceasta propozitie nu se dezvolta mai departe in formule de genul „marea imbulzeala”, „marile manevre”,
  „lovirutie”…
  Revolutia a fost stimulata, dar a fost stimulata de realitatile acute ale
  timpului (din tara si de afara), de actiuni individuale de impotrivire, dizidenta sau numai de delimitare, de precedente de contestare colectiva, de chiar atingerea limitelor de autoreglare ale sistemului.
  E necesar sa disociem intre o falsa „stimulare” – in care gasim radacinile
  restaurationismului de dupa 22 decembrie 1989 si cauzele, energiile si fortele reale ale dorintei de schimbare radicala (revolutionara).
  Fara indoiala ca orice abordare de tip „sau-sau” conduce intr-un reductionism de un fel, sau de altul dupa cum una de tip „si-si” conduce spre o relativizare „inflationista”. Cred ca (eliberati, atit cit este posibil,
  dupa stadiul de cicatrizare a ranilor fiecaruia) o abordare procesuala
  in care sa fie corect definite „etapele” revolutiei din decembrie (care dupa parerea mea s-a prelungit pina in 14 ianuarie 1990) ar permite si o citire mai corecta a „curentelor” subterane, a actiunilor „contra-revolutionare”, a „insinuarii” ocultelor.
  (Poate mai revin, desi „cicatricile” mele mai singereaza inca…)

 18. victor L Says:

  Domnule Dorin Tudoran,
  sinteti mai catolic decit Papa.
  Pe niciun blog nu mi s-au refuzat postarile; la dvoastra e a patra sau a cincea oara.
  Si nu pentru vorbe urite, ci pentru diferente de opinii.
  Ceea ce afirm despre @ Virgil sint marturisirile sale si nu inventia mea.
  Si maiorul Mihalache a fost mai indulgent; cind i-am spus ca nu sint coada lor de topor a rinjit strimb, dar nu mi-a inchis gura. Felicitari, sinteti mai democrat decit securistul.

  Teoreticienii (vitejii de dupa razboi) pot afirma ca la Bucuresti Revolutia a fost furata/deturnata, dar nu-mi pot spune mie cine m-a scos in strada, la Lugoj, pe 20 Decembrie. Si nu ca sa vad urme de gloante, ci sa le aud suierindu-mi pe la urechi.

  • Virgil Says:

   Victor

   Stiu ca noi doi avem o „rafuiala” si meciurile noastre dar pe acest blog din cate am vazut eu se combat idei nu persoane.
   Am participat la revolutie (chiar daca nu de la inceput) pentru ca student fiind am fost trimis acasa imediat dupa ce a inceput la Timisoara dupa care m-am intors la facultate nu fara peripetii.

   Ca probabil ai fost printre persoanele care au „iesit” la revolutie din constiinta este posibil. Necunoscandu-te nu pot sa fac afirmatii fara acoperire. INsa foarte multe lucruri au fost induse in mod intentionat sau din prostia celor ce anuntau vrute si nevrute la televizor sau utilizand tehnologia „zvoneri +raspandaci” . Este adevarat ca undeva la inceputul lui Ianuarie am vizitat zona numita atunci CC si m-am dumirit cam ce rost a avut revolutia din cauza faptului ca Biblioteca + palatul regal erau facute vraiste numai cladire CC-ului avea doar cateva urme. Ori in mod normal cineva devotat lui Ceausescu ar fi tras direct in balconul CC-ului si nu in cei care erau pe strada.

   Faptul ca lucrurile au fost induse nu afecteaza cu nimic constiinta ta eventual doar o frustrare (pe care o am si eu) cum ca am fost folositi pentru alte scopuri .

 19. Vasile Gogea Says:

  @A.Panaitescu
  „Tuburile” de care vorbiti sunt de fapt niste „canale” pline de „sobolani”!
  Asa se vede la capatul indicat de d-voastra. Dar e de luat in seama notiunea de „zona de curbura”!

 20. mariusmioc Says:

  @Liviu Antonesei, aţi putea da numele unor persoane sau organizaţii care au stimulat spontaneitatea din 1989?

 21. Florin Iaru Says:

  Acest politruc de doi bani… este, printre altele, autorul protestului hotărît împotriva prezenţei masive a hidrogenului în apă. De ce să ne mirăm? Clocotul ideilor lui zguduie pereţii ibricului care-i ţine loc de cap. :))
  @A Panaitescu
  Credeam că ne trimiteţi la un articol serios. M-am înşelat.

 22. Liviu Antonesei Says:

  @) mariusmioc

  As spune ca schita lui Vasile Gogea e satisfacatoare… Inclusiv cu distinctia intre cele doua tipuri de stimulare!

 23. A.Panaitescu Says:

  Traim intr-o lume mizerabila (dar minunata) care exista asa cum e tocmai din cauza distantelor astronomice dintre teorie si practica. Nu poti decat sa te minunezi sau sa te revolti vazand neseriozitatea cu care sunt transformate proiectele in produse. Universul in ansamblul lui e neserios si cu defecte majore de fabricatie. Si ca lumea suntem noi. Pai ce scria Marx si ce a iesit pana la urma? Dictaturi cu defecte. O dictatura care in loc sa-si execute dizidentii ii testeaza cu scenete in care sunt distribuiti actori amatori. Asa nu mai merge. Noua ne trebuia o dictatura ca-n China. Adica serioasa. Pentru ca dintr-o dictatura neserioasa nu se poate naste decat o democratie neserioasa. Originala in neseriozitatea ei. Dictatura imperfecta – democratie neserioasa. Cu limite. Ne tot plangem de neseriozitatea democratiei improvizate si gasim explicatii savante, verosimile si chiar realistice in legatura cu cauzele catastrofei de democratie care a inlocuit dictatura nu ca sa ne fie mai bine ci doar asa ca sa nu ne plictisim, n-asa? Ca de savanti suntem savanti. In teorie. Dificultatile incep atunci cand trebuie sa stabilim concret nu simptomele ci diagnosticele, nu cauzele (din trecutul indepartat) ci masurile de aplicat (in viitorul apropiat). Daca unii incearca sa o faca, boala contraataca si face usor prozeliti si in randul fostilor pacienti (chipurile imunizati dar in fapt contagiosi inca). Democratia are limite. Democratia teoretica are limite teoretice iar democratia practica are vai limite practice. In teorie democratia este instrumentul prin care se impune vointa poporului in organizarea societatii si dreptul cetatenilor de a-i alege pe cei care sa transforme proiectul (vointa populara) un produs finit (prosperitate si armonie). Teoretic insa vointa poprului poate fi gresita. Nu? Da sau nu? Poate sau nu poate? In practica intrebarea asta este lipsita de sens pentru ca in realitate poporul nu stie ce vrea. In practica democratia inseama libertatea optiunilor politice si dreptul politicienilor de a-si alege electoratul. Partidele isi aleg electoratul (tinta) (exact invers decat in teorie) pe care urmeaza sa-l manipuleze corespunzator pentru a-l determina sa para ca vrea ceva, nu conteaza ce. Dar, na, ca am uitat despre ce vorbeam. Reforma politica inseamna in primul rand clarificare asupra continutului vointei populare (atat la receptor cat mai ales la sursa) si asta nu poate fi facut fara a recupera nitelus cate ceva din ce i-a lipsit dictaturii in materie de seriozitate.

  Vasile, asta e. Canalele sunt populate cu sobolani. Partea grava e ca sunt pline si cu soareci. Peste 20 de milioane. De-asta nici nu se poate da drumul pisicilor sau cobrelor in canale sa prinda sobolanii pentru ca s-ar impiedica sau s-ar satura prea repede cu soareci. Avem o situatie. Cum procedam? Simplu ne uitam si ne uitam si ne uitam dupa colt pe dupa curbura istorica de cotitura. Aiurea. E cotitura doar daca ne uitam cu ochii, aia care vad lumina vizibila. La alte lungimi de unda si frecvente ale radiatiei nu exista nicio curbura. Labirintul e rectiliniu si uniform. Nu s-a intamplat nicio revolutie. Parol.

  Florin, ca v-ati inselat e omeneste. Totusi, cum a fost posibil? Ce v-a facut sa credeti cu atata superficialitate ca v-as fi putut trimite la un articol serios? Imi imaginez ca ar fi inutil sa va intreb ce anume gasiti a fi neserios in analiza respectiva?

 24. A.Panaitescu Says:

  Ceva nu e in regula. Nu apar mesajele. Sa fi avut dreptate victor L? Eh, cui ii pasa?

 25. A.Panaitescu Says:

  Asta e culmea! Al treilea mesaj a aparut!

 26. A.Panaitescu Says:

  @Florin am si un articol mai serios AICI. Sunt sigur ca va fi apreciat cum se cuvine. Am si pentru Vasile o propunere de meditatie vizavi de „zonele de curbura” istorice AICI. Fiecare din propuneri ofera niste perspectiveeee… sumbre si comice totodata asupra istoriei si asupra vietii, asa in general. In tara tragi-comediilor asta nu poate fi o surpriza prea mare.

 27. A.Panaitescu Says:

  Observand felul aleator in care mesajele imi ajung cand in asteptare cand direct in spam ma intreb daca nu cumva folosesc involuntar si inconstient cuvinte obscene. Altfel nu se explica. Desigur ca in astfel de situatii tentatia de a folosi si varianta voluntara creste proportional cu masa si invers proportional cu patratul distantei. Fiind vorba despre legile atractiei desigur, acelea care sfarsesc prin a genera gauri negre, in care iti vine sa-ti bagi lumina.

  • Dorin Tudoran Says:

   @A.Panaitescu

   Exista si explicatii mult mai simple – uneori, ma aflu in locuri in care nu am acces la Internetl; alteori, am, dar nu pot „modera” blogul rapid.

   Sunteti cam grabit, „trageti de la sold” si ratati tintele. Nici o grija, daca spuneti ceva fenomenal de interesant, chiar de apare mai tarziu este consemnat de istoria blogosferei…

  • A.Panaitescu Says:

   D-le Tudoran, imi cer scuze pentru ca n-am intuit singur si din prima mersul lucrurilor. Foarte incitanta solicitarea de a scrie lucruri fenomenal de interesante dar din pacate soarta unei glume nu depinde de gura care o spune ci de urechea care o asculta. Vad ca urechile noastre au viziuni usor diferite in privinta lucrurilor fenomenal de interesante. Mie unui mi s-a parut mai interesant raspunsul pe care am incercat sa-l transmit d-lor Vasile si Florin si care n-a aparut, decat cele pe care le-ati selectat d-voastra pentru consemnare in istoria blogosferei. Scrisesem (ma autocitez din memorie):

   „Traim intr-o lume mizerabila (dar minunata) care exista asa cum e tocmai din cauza distantelor astronomice dintre teorie si practica. Nu poti decat sa te minunezi sau sa te revolti vazand neseriozitatea cu care sunt transformate proiectele in produse. Universul in ansamblul lui e neserios si cu defecte majore de fabricatie. Si ca lumea suntem noi. Pai ce scria Marx si ce a iesit pana la urma? Dictaturi cu defecte. O dictatura care in loc sa-si execute dizidentii ii testeaza cu scenete in care sunt distribuiti actori amatori. Asa nu mai merge. Noua ne trebuia o dictatura ca-n China. Adica serioasa. Pentru ca dintr-o dictatura neserioasa nu se poate naste decat o democratie neserioasa. Originala in neseriozitatea ei. Dictatura imperfecta – democratie neserioasa. Cu limite. Ne tot plangem de neseriozitatea democratiei improvizate si gasim explicatii savante, verosimile si chiar realistice in legatura cu cauzele catastrofei de democratie care a inlocuit dictatura nu ca sa ne fie mai bine ci doar asa ca sa nu ne plictisim, n-asa? Ca de savanti suntem savanti. In teorie. Dificultatile incep atunci cand trebuie sa stabilim concret nu simptomele ci diagnosticele, nu cauzele (din trecutul indepartat) ci masurile de aplicat (in viitorul apropiat). Daca unii incearca sa o faca, boala contraataca si face usor prozeliti si in randul fostilor pacienti (chipurile imunizati dar in fapt contagiosi inca). Democratia are limite. Democratia teoretica are limite teoretice iar democratia practica are vai limite practice. In teorie democratia este instrumentul prin care se impune vointa poporului in organizarea societatii si dreptul cetatenilor de a-i alege pe cei care sa transforme proiectul (vointa populara) un produs finit (prosperitate si armonie). Teoretic insa vointa poprului poate fi gresita. Nu? Da sau nu? Poate sau nu poate? In practica intrebarea asta este lipsita de sens pentru ca in realitate poporul nu stie ce vrea. In practica democratia inseama libertatea optiunilor politice si dreptul politicienilor de a-si alege electoratul. Partidele isi aleg electoratul (tinta) (exact invers decat in teorie) pe care urmeaza sa-l manipuleze corespunzator pentru a-l determina sa para ca vrea ceva, nu conteaza ce. Dar, na, ca am uitat despre ce vorbeam. Reforma politica inseamna in primul rand clarificare asupra continutului vointei populare (atat la receptor cat mai ales la sursa) si asta nu poate fi facut fara a recupera nitelus cate ceva din ce i-a lipsit dictaturii in materie de seriozitate.

   Vasile, asta e. Canalele sunt populate cu sobolani. Partea grava e ca sunt pline si cu soareci. Peste 20 de milioane. De-asta nici nu se poate da drumul pisicilor sau cobrelor in canale sa prinda sobolanii pentru ca s-ar impiedica sau s-ar satura prea repede cu soareci. Avem o situatie. Cum procedam? Simplu ne uitam si ne uitam si ne uitam dupa colt pe dupa curbura istorica de cotitura. Aiurea. E cotitura doar daca ne uitam cu ochii, aia care vad lumina vizibila. La alte lungimi de unda si frecvente ale radiatiei nu exista nicio curbura. Labirintul e rectiliniu si uniform. Nu s-a intamplat nicio revolutie. Parol.

   Florin, ca v-ati inselat e omeneste. Totusi, cum a fost posibil? Ce v-a facut sa credeti cu atata superficialitate ca v-as fi putut trimite la un articol serios? Imi imaginez ca ar fi inutil sa va intreb ce anume gasiti a fi neserios in analiza respectiva?”

   N-o fi fost formidabil de interesant (recunosc, ce post sa fac) dar in fine, trebuie sa ma consolez ca faptul ca ar putea parea asa prin faptul ca a devenit un mesaj ales. Ales sa nu. Cu deosebit respect.

 28. A.Panaitescu Says:

  Vad ca si mai tarziu tot pe sarite apar. Probabil ca unele ajung in spam si nu mai gasesc drumul prin bezna catre istoria consemnata a blogosferei. Cu deosebit respect.

 29. Vasile Gogea Says:

  @A.Panaitescu
  Sunt consternat! Spuneti: „Noua ne trebuie o dictatura ca in China.Adica serioasa.”
  Fara a discuta daca regimul din China poate fi numit „o dictatura”, cu atit mai putin „serioasa” sau ce inseamna „o dictatura serioasa” (poate, una „inocenta”, nu?) am sa spun doar (si nu fac decit sa parafrazez o formula a unuia dintre cei mai mari lideri politici ai secolului trecut) ca solutia, totdeauna – dar totdeauna! -,pentru imperfectiunile democratiei este mai multa democratie. „Mai multa” nu are, aici, se-ntelege, sens cantitativ, ci calitativ. Orice democratie, oricit de „sanatoasa”, se mai poate imbolnavi, important e sa i se puna diagnostice corecte si aiba sistemul „de asistenta” functional, pentru a i se administra „medicatia”
  adecvata. Romania a trecut, succesiv, fara „terapie”, prin trei dictaturi.
  Este cazul sa aparam democratia pe care o avem, sa incercam s-o optimizam optimizindu-ne in primul rind pe noi insine in inter-relatia noastra ca cetateni cu
  statul (in tot ceea ce inseamna el).
  Vedeti, d-le Panaitescu, daca sunteti un adept (dar sper, inca, sa ma fi inselat) al „dictaturii”, chiar si „respectul” (oricit de „deosebit”) ar fi ori
  interzis, ori lipsit de continut.
  Nu cred ca ne-a trecut acelasi glont pe la timpla!

 30. divanuriletomitane Says:

  In ziarul “Financiarul “ din 15 Octombrie 2008 , in articolul lui Costel Stroescu, “Alegerile amana achizitia avionului multirol pana anul viitor “, se afirma :
  « In urmatorii 10 ani, vor fi alocate fonduri de 13 miliarde euro pentru programele mari de inzestrare a fortelor aeriene, dar si a celor terestre si navale. Este vorba de achizitionarea avionului de lupta multirol, care va inlocui MIG-urile 21 Lancer, aparate care vor fi scoase din serviciu incepand din 2010, si a unui sistem de rachete sol-aer cu bataie lunga, pentru fortele aeriene (aproximativ 4,5 miliarde euro). Pentru fortele navale vor fi cumparate corvete si nave vanatoare de sapte miliarde euro), iar pentru fortele terestre e vorba de un program strategic de dotare cu transportoare de lupta 8×8 si 4×4 si autovehicule de transport usor, blindate si neblindate (aproximativ un miliard de euro). »

  Iata cum « tarisoara mea » a dat deja « lumisoarei mele » o prima transa de 1,3 mld. de dolari…. Continuand traditia « glorioasa » a securizarii frontierelor cu EADS ( 1 mld Euro ), cresterea continua a contractului cu Bechtel ( plecat de la 1 mld. de dolari….)….In timp ce companiile noastre de armament, de avioane, de autostrazi ….sunt piese de muzeu, ca si restul economiei in cvasitotalitate, iar fostii salariati se intretin social cu bani imprumutati de la furnizori : de democratie, de practici, de economie de piata, de anticoruptie, de finantari, de ratinguri de tara…, de avioane, de autostrazi…, mai nou, de salarii si pensii….

  Valentin Stan ( « cel cu laptopul » …de la Antena 3 ) spunea in emisiunea sa, « Conexiuni », plecand de la statutul minoritatilor, ca Romania nu a ales nici calea democratizarii propusa de Iuliu Maniu, nici cea a cultului puterii propusa de I.C. Bratianu….A lua, doar din import, si putere si democratie, puterea, pentru a controla in interior si democratia, pentru « a defila » in exterior, ….reprezinta descoperirea perpetuum-ului mobile…, macar in politica….Si « ai nostrii », cu « bursucii veninosi » in frunte, si « fanariotii », cu ai lor « bursuci veninosi » in frunte, vor fi in crestere continua…. Iata ca se poate reveni si la vechiul slogan : TRAIASCA LUPTA PENTRU PACE….Pace, ce pare chiar mai trainica in actuala « formula fierbinte » decat in timpul « razboiului rece »….

  Mult mai cu talent si mai eficace ataca Securitatea si Comunismul, o parte din fostii securisti sau colaboratori si o parte din fostii activisti comunisti. QUI PRODEST ? Soren Kirkegaard scria ca « Viata poate fi inteleasa numai privind inapoi, dar trebuie traita privind inainte »….
  AVETI DREPTATE. Prin dezinformare si manipulare « s-a » preluat si detinut puterea pana in 1996. Care este, INSA, limita evaluarii lor ca atare in mecanismele democratiei ?. MAI MULT, de ce in 1996 – 2000 nu s-a fructificat oportunitatea preluarii puterii ? De ce pare mai degraba acum puterea, anticomunista si antisecurista ? Nu cred ca intrebarile n-au raspuns. Daca privim doar un aspect al problemei, de la 1,3 miliarde de dolari pana la 13 miliarde de Euro ( euro, in evaluarea lui unui prim-ministru PNL, dolari, in evaluarea unui prim ministru PD L, ambele partide, inclusiv prin « cratima », foste in CDR-ul anilor 1996-2000……..), cifrele de la inceputul comentariului, mai e ceva de « lupta » pentru a afla raspunsul final….

  Dupa cum va scriam odata d-le Tudoran, DIVINA ( de la moldovenescul « di vina »….) nu este doar « ea » ( aici, « tarisoara » ), DIVINA sunt amandoi , in banc, si el ( aici, si « LUMISOARA » – care vine de la Apus….totusi, e bine ca fara lumina, care s-a cam terminat la Rasarit….).

  Maine, comentariul saptamanal.

 31. divanuriletomitane Says:

  RETRANSMITERE 1, dupa 30 min.

  In ziarul “Financiarul “ din 15 Octombrie 2008 , in articolul lui Costel Stroescu, “Alegerile amana achizitia avionului multirol pana anul viitor “, se afirma :
  « In urmatorii 10 ani, vor fi alocate fonduri de 13 miliarde euro pentru programele mari de inzestrare a fortelor aeriene, dar si a celor terestre si navale. Este vorba de achizitionarea avionului de lupta multirol, care va inlocui MIG-urile 21 Lancer, aparate care vor fi scoase din serviciu incepand din 2010, si a unui sistem de rachete sol-aer cu bataie lunga, pentru fortele aeriene (aproximativ 4,5 miliarde euro). Pentru fortele navale vor fi cumparate corvete si nave vanatoare de sapte miliarde euro), iar pentru fortele terestre e vorba de un program strategic de dotare cu transportoare de lupta 8×8 si 4×4 si autovehicule de transport usor, blindate si neblindate (aproximativ un miliard de euro). »

  Iata cum « tarisoara mea » a dat deja « lumisoarei mele » o prima transa de 1,3 mld. de dolari…. Continuand traditia « glorioasa » a securizarii frontierelor cu EADS ( 1 mld Euro ), cresterea continua a contractului cu Bechtel ( plecat de la 1 mld. de dolari….)….In timp ce companiile noastre de armament, de avioane, de autostrazi ….sunt piese de muzeu, ca si restul economiei in cvasitotalitate, iar fostii salariati se intretin social cu bani imprumutati de la furnizori : de democratie, de practici, de economie de piata, de anticoruptie, de finantari, de ratinguri de tara…, de avioane, de autostrazi…, mai nou, de salarii si pensii….

  Valentin Stan ( « cel cu laptopul » …de la Antena 3 ) spunea in emisiunea sa, « Conexiuni », plecand de la statutul minoritatilor, ca Romania nu a ales nici calea democratizarii propusa de Iuliu Maniu, nici cea a cultului puterii propusa de I.C. Bratianu….A lua, doar din import, si putere si democratie, puterea, pentru a controla in interior si democratia, pentru « a defila » in exterior, ….reprezinta descoperirea perpetuum-ului mobile…, macar in politica….Si « ai nostrii », cu « bursucii veninosi » in frunte, si « fanariotii », cu ai lor « bursuci veninosi » in frunte, vor fi in crestere continua…. Iata ca se poate reveni si la vechiul slogan : TRAIASCA LUPTA PENTRU PACE….Pace, ce pare chiar mai trainica in actuala « formula fierbinte » decat in timpul « razboiului rece »….

  Mult mai cu talent si mai eficace ataca Securitatea si Comunismul, o parte din fostii securisti sau colaboratori si o parte din fostii activisti comunisti. QUI PRODEST ? Soren Kirkegaard scria ca « Viata poate fi inteleasa numai privind inapoi, dar trebuie traita privind inainte »….
  AVETI DREPTATE. Prin dezinformare si manipulare « s-a » preluat si detinut puterea pana in 1996. Care este, INSA, limita evaluarii lor ca atare in mecanismele democratiei ?. MAI MULT, de ce in 1996 – 2000 nu s-a fructificat oportunitatea preluarii puterii ? De ce pare mai degraba acum puterea, anticomunista si antisecurista ? Nu cred ca intrebarile n-au raspuns. Daca privim doar un aspect al problemei, de la 1,3 miliarde de dolari pana la 13 miliarde de Euro ( euro, in evaluarea lui unui prim-ministru PNL, dolari, in evaluarea unui prim ministru PD L, ambele partide, inclusiv prin « cratima », foste in CDR-ul anilor 1996-2000……..), cifrele de la inceputul comentariului, mai e ceva de « lupta » pentru a afla raspunsul final….

  Dupa cum va scriam odata d-le Tudoran, DIVINA ( de la moldovenescul « di vina »….) nu este doar « ea » ( aici, « tarisoara » ), DIVINA sunt amandoi , in banc, si el ( aici, si « LUMISOARA » – care vine de la Apus….totusi, e bine ca fara lumina, care s-a cam terminat la Rasarit….).

  Maine, comentariul saptamanal.

 32. divanuriletomitane Says:

  RETRANSMITERE 2, dupa 60 min.

  In ziarul “Financiarul “ din 15 Octombrie 2008 , in articolul lui Costel Stroescu, “Alegerile amana achizitia avionului multirol pana anul viitor “, se afirma :
  « In urmatorii 10 ani, vor fi alocate fonduri de 13 miliarde euro pentru programele mari de inzestrare a fortelor aeriene, dar si a celor terestre si navale. Este vorba de achizitionarea avionului de lupta multirol, care va inlocui MIG-urile 21 Lancer, aparate care vor fi scoase din serviciu incepand din 2010, si a unui sistem de rachete sol-aer cu bataie lunga, pentru fortele aeriene (aproximativ 4,5 miliarde euro). Pentru fortele navale vor fi cumparate corvete si nave vanatoare de sapte miliarde euro), iar pentru fortele terestre e vorba de un program strategic de dotare cu transportoare de lupta 8×8 si 4×4 si autovehicule de transport usor, blindate si neblindate (aproximativ un miliard de euro). »

  Iata cum « tarisoara mea » a dat deja « lumisoarei mele » o prima transa de 1,3 mld. de dolari…. Continuand traditia « glorioasa » a securizarii frontierelor cu EADS ( 1 mld Euro ), cresterea continua a contractului cu Bechtel ( plecat de la 1 mld. de dolari….)….In timp ce companiile noastre de armament, de avioane, de autostrazi ….sunt piese de muzeu, ca si restul economiei in cvasitotalitate, iar fostii salariati se intretin social cu bani imprumutati de la furnizori : de democratie, de practici, de economie de piata, de anticoruptie, de finantari, de ratinguri de tara…, de avioane, de autostrazi…, mai nou, de salarii si pensii….

  Valentin Stan ( « cel cu laptopul » …de la Antena 3 ) spunea in emisiunea sa, « Conexiuni », plecand de la statutul minoritatilor, ca Romania nu a ales nici calea democratizarii propusa de Iuliu Maniu, nici cea a cultului puterii propusa de I.C. Bratianu….A lua, doar din import, si putere si democratie, puterea, pentru a controla in interior si democratia, pentru « a defila » in exterior, ….reprezinta descoperirea perpetuum-ului mobile…, macar in politica….Si « ai nostrii », cu « bursucii veninosi » in frunte, si « fanariotii », cu ai lor « bursuci veninosi » in frunte, vor fi in crestere continua…. Iata ca se poate reveni si la vechiul slogan : TRAIASCA LUPTA PENTRU PACE….Pace, ce pare chiar mai trainica in actuala « formula fierbinte » decat in timpul « razboiului rece »….

  Mult mai cu talent si mai eficace ataca Securitatea si Comunismul, o parte din fostii securisti sau colaboratori si o parte din fostii activisti comunisti. QUI PRODEST ? Soren Kirkegaard scria ca « Viata poate fi inteleasa numai privind inapoi, dar trebuie traita privind inainte »….
  AVETI DREPTATE. Prin dezinformare si manipulare « s-a » preluat si detinut puterea pana in 1996. Care este, INSA, limita evaluarii lor ca atare in mecanismele democratiei ?. MAI MULT, de ce in 1996 – 2000 nu s-a fructificat oportunitatea preluarii puterii ? De ce pare mai degraba acum puterea, anticomunista si antisecurista ? Nu cred ca intrebarile n-au raspuns. Daca privim doar un aspect al problemei, de la 1,3 miliarde de dolari pana la 13 miliarde de Euro ( euro, in evaluarea lui unui prim-ministru PNL, dolari, in evaluarea unui prim ministru PD L, ambele partide, inclusiv prin « cratima », foste in CDR-ul anilor 1996-2000……..), cifrele de la inceputul comentariului, mai e ceva de « lupta » pentru a afla raspunsul final….

  Dupa cum va scriam odata d-le Tudoran, DIVINA ( de la moldovenescul « di vina »….) nu este doar « ea » ( aici, « tarisoara » ), DIVINA sunt amandoi , in banc, si el ( aici, si « LUMISOARA » – care vine de la Apus….totusi, e bine ca fara lumina, care s-a cam terminat la Rasarit….).

  Maine, comentariul saptamanal.

 33. divanuriletomitane Says:

  RETRANSMITERE 3, dupa 90 min.

  In ziarul “Financiarul “ din 15 Octombrie 2008 , in articolul lui Costel Stroescu, “Alegerile amana achizitia avionului multirol pana anul viitor “, se afirma :
  « In urmatorii 10 ani, vor fi alocate fonduri de 13 miliarde euro pentru programele mari de inzestrare a fortelor aeriene, dar si a celor terestre si navale. Este vorba de achizitionarea avionului de lupta multirol, care va inlocui MIG-urile 21 Lancer, aparate care vor fi scoase din serviciu incepand din 2010, si a unui sistem de rachete sol-aer cu bataie lunga, pentru fortele aeriene (aproximativ 4,5 miliarde euro). Pentru fortele navale vor fi cumparate corvete si nave vanatoare de sapte miliarde euro), iar pentru fortele terestre e vorba de un program strategic de dotare cu transportoare de lupta 8×8 si 4×4 si autovehicule de transport usor, blindate si neblindate (aproximativ un miliard de euro). »

  Iata cum « tarisoara mea » a dat deja « lumisoarei mele » o prima transa de 1,3 mld. de dolari…. Continuand traditia « glorioasa » a securizarii frontierelor cu EADS ( 1 mld Euro ), cresterea continua a contractului cu Bechtel ( plecat de la 1 mld. de dolari….)….In timp ce companiile noastre de armament, de avioane, de autostrazi ….sunt piese de muzeu, ca si restul economiei in cvasitotalitate, iar fostii salariati se intretin social cu bani imprumutati de la furnizori : de democratie, de practici, de economie de piata, de anticoruptie, de finantari, de ratinguri de tara…, de avioane, de autostrazi…, mai nou, de salarii si pensii….

  Valentin Stan ( « cel cu laptopul » …de la Antena 3 ) spunea in emisiunea sa, « Conexiuni », plecand de la statutul minoritatilor, ca Romania nu a ales nici calea democratizarii propusa de Iuliu Maniu, nici cea a cultului puterii propusa de I.C. Bratianu….A lua, doar din import, si putere si democratie, puterea, pentru a controla in interior si democratia, pentru « a defila » in exterior, ….reprezinta descoperirea perpetuum-ului mobile…, macar in politica….Si « ai nostrii », cu « bursucii veninosi » in frunte, si « fanariotii », cu ai lor « bursuci veninosi » in frunte, vor fi in crestere continua…. Iata ca se poate reveni si la vechiul slogan : TRAIASCA LUPTA PENTRU PACE….Pace, ce pare chiar mai trainica in actuala « formula fierbinte » decat in timpul « razboiului rece »….

  Mult mai cu talent si mai eficace ataca Securitatea si Comunismul, o parte din fostii securisti sau colaboratori si o parte din fostii activisti comunisti. QUI PRODEST ? Soren Kirkegaard scria ca « Viata poate fi inteleasa numai privind inapoi, dar trebuie traita privind inainte »….
  AVETI DREPTATE. Prin dezinformare si manipulare « s-a » preluat si detinut puterea pana in 1996. Care este, INSA, limita evaluarii lor ca atare in mecanismele democratiei ?. MAI MULT, de ce in 1996 – 2000 nu s-a fructificat oportunitatea preluarii puterii ? De ce pare mai degraba acum puterea, anticomunista si antisecurista ? Nu cred ca intrebarile n-au raspuns. Daca privim doar un aspect al problemei, de la 1,3 miliarde de dolari pana la 13 miliarde de Euro ( euro, in evaluarea lui unui prim-ministru PNL, dolari, in evaluarea unui prim ministru PD L, ambele partide, inclusiv prin « cratima », foste in CDR-ul anilor 1996-2000……..), cifrele de la inceputul comentariului, mai e ceva de « lupta » pentru a afla raspunsul final….

  Dupa cum va scriam odata d-le Tudoran, DIVINA ( de la moldovenescul « di vina »….) nu este doar « ea » ( aici, « tarisoara » ), DIVINA sunt amandoi , in banc, si el ( aici, si « LUMISOARA » – care vine de la Apus….totusi, e bine ca fara lumina, care s-a cam terminat la Rasarit….).

  Maine, comentariul saptamanal.

 34. divanuriletomitane Says:

  COMENTARIUL 3 saptamanal, din data de 28 martie 2010, ref. la materialele d-lui Dorin Tudoran de pe blogul sau si comentariile aferente lor din saptamana anterioara, 14 – 21 martie 2010.

  1.Dorin Tudoran – « Buen vivir » : « Căutarea unor alternative la vectori dominanţi nu este o preocupare deloc nouă. Decenii la rând, nordicii europeni (Suedia) au căutat ”a treia cale”, miracolul politico-economico-social care să reprezinte o contra-ofertă atât în raport cu socialismul/comunismul, cât şi cu un soi de capitalism resimţit şi denunţat, din când în când sau ciclic, drept ”sălbatec”. O nouă paradigmă – încercată chiar prin pârghii constituţionale în ţări ca Bolivia şi Ecuador – este el buen vivir – o bunăstare colectivă, în care oamenii ar putea trăi în armonie atât în comunităţile cărora le aparţin, cât şi cu ambientul… global. Cu alte cuvinte, o ”democraţie a planetei”. …….. Evident, unora ideea le pare de o naivitate totală – o utopie reciclată. Alţii sunt siguri că este vorba de parşivenia unei stângi etatiste: pe de-o parte, s-ar căuta o soluţie paşnică spre a ajuta capitalismul să moară fără ajutorul unor revoluţii/războaie civile sângeroase şi extrem de costisitoare, dar, pe de altă parte, statul ar fi singurul actor decizional în atingerea şi repartizarea lui el buen vivir. „

  2. Dorin Tudoran : „ Preambulul Constitutiei Ecuadoriene, aprobat prin referendum popular in 2008, spune ceva de felul; Am decis sa construim o forma de coexistenta cetateneasca in.prin diversitate si in/prin armonie cu natura, sa atingem “el buen vivir”, “el sumak kawasay”

  3. „Fiara „ : Inregistrau cel putin din anii ‘30 si o fac si acum. Toate serviciile politienesti si de informatii din lume au procedat si procedeaza la fel-Siguranta, SSI, Securitatea, SRI, CIA, FBI, NSA, MI5, FSB……
  Ticalosia nu a fost confiscata de comunisti. Apartine speciei umane.”

  4.Liviu Antonesei : „Mai cred ca statul, orice stat, nu trebuie sa se ocupe de fericirea cetatenilor – au fost atitea experiente nefericite in aceasta privinta ca se termina cyberspatiul daca le enumar – ci numai sa nu creeze conditii pentru nefericire. „

  5. Iulian Capsali : „Este aceasta ofensiva in spatiul public (paractic sufocat de aceleasi figuri care nu reprezinta pe nimeni) posibil de oprit? Nu credeti ca o platforma a celor care impartasesc aceleasi idei despre libertate si adevar ar fi mai utila decat mai multe bloguri independente? Personal cred ca punerea laolalta a vocilor “tari” ar fi un castig si o contrapondere la asaltul de moment. „

  6. „Mortar” : „….cand fericirea personala depinde de acces la apa potabila, siguranta, locuinta decenta (si nu o coliba de carton/lut cum sunt prin favelas-urile braziliene si in multe alte locuri din lume unde statul nu a construit “oribilele” cartiere sociale ca in europa – atat de vest cat si de est), educatie, oportunitati egale, statul are un rol in fericire…. exista niste lucruri minime unde statul trebuie sa isi bage coada!….prefer un bloc de prefabricate din romania, ungaria, slovacia, suedia, franta decat o coliba dintr-un shanty-town in brazilia, filipine, guatemala, mexico, africa de sud, indonezia, etc…„

  7. Ion Adrian : „ Criza subprime a aparut de prea mult socialism si nu de prea mult liberalism. De altfel Ludwig von Mises o prevestise din 1930 cand nu era deloc de acord cu solutia de tip new deal, reluta azi si de guvernarea Obama. ….Adica mai clar: prea mult si nu prea putin Iliescu strica. „

  8. Dorin Tudoran, „Democratie si democrati „ : … Ne punem rar întrebarea dacă troika prin care George Sorensen definea o democraţie (competiţie, participare, libertăţi civile şi politice) este acceptată/acceptabilă în toate tipurile de democraţie. Suntem prea puţin prezenţi în dezbaterea ce cântăreşte avantajele şi dezavantajele democraţiilor liberale, procedurale, directe, reprezentative, formale, participative sau radicale……Când am recitit ultima oară Max Weber? Ne mai aducem aminte de “politeismul valorilor”? Am citit Olivier Tinland (de exemplu, Eléments pour une généalogie du concept de tolérance, Paris, L’Harmattan, 1999)? Ne amintim ce spunea că se întâmplă, când suntem confruntaţi cu “imposibilitatea de a defini, într-un chip raţional, un spaţiu al înţelegerii care permite armonizarea preferinţelor axiologice ale indivizilor sau grupurilor umane”?….Ne interesează, de pildă, să aflăm cum a conceptualizat (1993, 1995) fiul unei catolice catalane şi al unui hindu indian, Raimόn Panikkar, pluralismul radical? Ne interesează că un asemenea pluralism recunoaşte existenţa constantelor umane, dar refuză universalul cultural? ….Ne interesează să ştim că în ţări precum Bolivia, Ecuador şi Mexic lucrurile merg spre recunoaşterea existenţei indigenilor şi a autonomiei lor dar că asta merge mână în mână cu asumarea limitelor, regulilor stricte ale unui astfel de aranjament social şi politic? Suntem de acord cu afirmaţia că statul-naţiune nu acceptă pluralismul juridic?….Fiecare tip de democraţie are scheletele ei în dulap. E vital să înţelegem de ce o anumită democraţie este pe cale să se transforme într-un schelet cu dulap. Numai aşa democraţia rămâne ce trebuie să fie – un proces continuu. Altfel, devine osificarea unei ideal…..nu vedem instituţiile din cauza oamenilor; oamenii — din cauza instituţiilor; ideile – din cauza vorbelor; şi vorbele din cauza gurii.

  9. Zoe Petre : „Excelent, cu atit mai mult cu cit propensiunea intelectualilor romani de a inghiti concepte pe nemestecate este flagranta si pagubitoare. pe de alta parte, noi am fost atit de concentrati sa ne confruntam cu democratia originala a dlui Iliescu…”

  10. Mihai Rogobete : „ Democraţia nu este o pleaşcă, ci o povară.”

  11.delaepicentru : „Care ar fi soluţia? Mişcarea. Exerciţiul. Ca să ai mişcare trebuie să ai întîi un scop. O viziune. Cum o poţi găsi? Izbindu-te de expresia legală a formulelor democratice. Găsind incongruenţele şi punînd întrebări simple. Ca de pildă: de ce buletinul expirat devine mai tare decît Constituţia? Sau: cînd pragul electoral e de 5%, dreptul de a fi ales rămîne un drept individual, sau devine unul colectiv?”

  12. Marcel : „Formele premoderne de stat au admis si coexistenta unor comunitati cu drepturi si functii distincte – si cu o anumita autonomie, dar fiecare dintre acestea recunostea autoritatea statului ca atare . Democratia radicala presupune inginerie sociala si un stat intruziv. Practic, orice forma de democratie cunoscuta pana acum a fost moderata. „

  13. Trifan : „Drumul nostru spre democratie nu numai ca a dat într-o fundătura, dar terenul in continuare este asa de accidentat încît va trebuii sa ne alegem directia si sa amenajam un drum nou… Dacă n-o facem noi, ca stat … vom fi mînaţi… ca turmele … de cei mai puternici . „

  14. Mihai Rogobete : „…activarea instituţiilor de autoprotecţie faţă de destabilizarea produsă de corupţie, abuzuri şi descriminări…..polarizarea în bogaţi şi săraci maniheizând colectivitatea şi tribalizând-o, prin dezvoltarea generală, astfel încât toate clasele să-şi poată fructifica şansa de a intra-n concurenţa pentru dobândirea puterii. „

  15. mitza oportunista : „De abia suntem la inceputul revizuirii mentalitatii conservatorismului- perimat ca nimic nu TREBUIE sa se schimbe …totul transformindu-se de la sine in timp ..decise de altii care intra in istorie cu mai multa vitalitate „

  16. lucian burjuiul : „ Puterea are o contrapondere in opozitie? Nicidecum. Opozitia este tot un factor de putere, secundar, cu aceleasi manifestari ca si puterea in exercitiu. „

  17. Vasile Gogea : „La noi, “democratia” nu se invata, ci se impune! Daca vrei s-o aperi impotriva acestei “impuneri” rezidual-dictatoriale esti, imediat, catalogat
  “antidemocrat”: persoane si institutii, puterile “separate” atit de adinc incit au devenit separate si de propriul lor obiect al muncii, partide-ong-uri-sindicate-uniuni-asociatii, toate de-a valma reclama sistemul, uitind ca fac parte din el.
  Prin urmare: “desertificarea” spatiului public aduce riscul unei furtuni autoritariste. „

  18. Peter : „ In timpul dictaturii comuniste, pentru a deveni, de exemplu, director de Institut, trebuia “sa-ti aduci prinosul” Presedintelui si sa-ti asiguri sprijinul organizatiei de partid.
  In schimb, in democratia capitalista, pentru a deveni directorul unui Institut, trebuie “sa-ti aduci prinosul” Presedintelui si sa-ti asiguri sprijinul organizatiei de partid.
  E, trebuie sa recunoastem, cu totul si cu totul altceva. „

  19. Dorin Tudoran : „Oameni pe numele carora s-au emis documente de desecretizare, indicandu-se sub ce nume de cod au colaborat cu Securitatea, nu cu victimele acelor activitati au probleme; problema lor este cu institutiile respective. Daca asemenea oameni considera ca sunt nevinovati (si ii doresc sincer dlui Iorgulescu sa fie in aceasta situatie; imi doresc mie insumi ca dl Iorgulescu sa fie nevinovat…), au mijloace legale de a dovedi ca sunt nevinovati. „

  20.Gheorghe Campeanu : „…nu inteleg de ce atatia dintre cei devoalati drept fosti colaboratori ai Securitatii cu documente din arhivele gestionate de CNSAS, incearca sa-si repare imagine publica atacind vicitmele din dosarele de urmarire informativa.”

  21. Dorin Tudoran, „Liviu Antonesei” : Adresa noului blog al dlui Liviu Antonesei este: http://antonesei.timpul.ro/ La mulţi, foarte mulţi cititori, Liviu!

  NOTA privind blogul d-lui Liviu Antonesei :
  Am retinut ultimele doua materiale : „ Protestul judecatorilor „ din 27 martie 2010 si „Avem nevoie de judecatori normali, din toate punctele de vedere”, din 25 martie 2010. Constantin Noica a lasat o mostenire grea discipolilor…. in privinta evaluarii autoritatii. Ideile lui J.M. Bochensky, teoreticianul ceh al autoritatii, nefiind agreate de Noica ( „Jurnalul de la Paltinis „ ). Eu inclin mai mult spre Bochensky… Si totusi, in afara autoritatii deontice ( de comanda ), a celei epistemice ( de cunoastere), ar trebui sa tinem cont in aceste vremuri de haos axiologic global si (anti)globalizant si de o forma a unei autoritati de incredere….Andrei Plesu mi-a transmis odata la insistentele mele cu „autoritatea de incredere” ( atunci fiind un tanar manager no name…) ca ar trebui sa respectam autoritatile instituite de Bochensky, referindu-se in mod special la cea epistemica, fara sa stie ca voi citi odata „ Jurnalul de la Paltinis”….Sa fi gandit Noica ca ale sale „maladii ale spiritului contemporan” tin de viitoarea necesitate conceptuala in domeniu, „autoritatea de incredere ? Interfetele de comunicare interinstitutionala, interaxiologica, ar fi extrem de importante daca s-ar solidifica…Ii urez si eu succes deplin d-lui Antonesei, mai ales ca experienta sa administrativa si intremarea sa culturala intersecteaza radical binomul deontica – epistemica in relatia administrativului cu societatea . Cred ca interviul sau solicitat de publicatia „Forumul judecatorilor” se incadreaza in aceasi logica….

 35. A.Panaitescu Says:

  @Vasile, sunteti o persoana serioasa. Extrem de serioasa. De aceea aveti tendinta de a interpreta mesajele postate exclusiv in cheie directa. Concluziile la care ajungeti sunt pe masura. E prea tarziu sa mai insist asupra problemei. Si pe mine m-a mirat (si oarecum amuzat) nesiguranta cu care apreciati regimul totalitar din China si usurinta cu care va lasati pacalit de performantele economice. Poate ca tot performantele economice va fac sa apreciati dictatura lui Ceausescu ca find mai dictatura decat dictatura lui Mao & Co.

 36. Vasile Gogea Says:

  @A.Panaitescu
  E posibil sa nu fi detectat umorul in comentariul d-voastra.Admit.
  In ceea ce priveste „nesiguranta” mea in a caracteriza regimul de azi din China, ea este una „metodica”, adica trebuie sa admitem, totusi ca „tiranie”, „dictatura”, „autoritarism” si „totalitarism” nu sunt notiuni identice.
  Si, in sfirsit, daca facem o comparatie intre raporturile dintre numarul victimelor perioadei dejiste si totalul populatiei, si numarul victimelor si totalul populatiei din China lui Mao s-ar putea sa avem surprize!

 37. A.Panaitescu Says:

  @Vasile, „Cei mai multi romani nu stiu ce face Parlamentul si nici nu-i intereseaza”. Asta inseamna dictatura sau democratie? Nu stiu de ce dar mie imi aduce a dictatura. Cam hodoronc-tronc in plina democratie originala, Doamne fereste „populara”. In ceea ce priveste cealalta problema cred ca putem sta linistiti. Chiar si-ntr-un clasament pe procente dictatura chineza sta mai bine decat dictatura romaneasca. Suntem blestemati la balcanism si superficialitate indiferent ce facem. A dracului fatalitate. Suntem in stare sa compromitem orice ideal, orice sistem social sau economic cu o usurinta uimitoare. Avem acest talent.

Comentariile sunt închise.


%d blogeri au apreciat asta: